Hlavné činnosti spoločnosti sú:

– Revízie elektrických zariadení – Revízie elektrických inštalácií budov – Revízie bleskozvodov – Revízie elektrického ručného náradia – Revízie elektrických spotrebičov a predlžovacích káblov – Revízie elektrických strojov – Revízie zváracích zariadení – Montáž elektrických zabezpečovacích systémov – alarmov – Návrh a projektovanie elektrických zabezpečovacích systémov – alarmov

Naše služby ponúkame v okresoch:

  • Prešov
  • Vranov nad Topľou
  • Košice
  • Bardejov
  • Svidník
  • Stropkov
  • Michalovce
  • Humenné

Ďalšie činnosti:

– Elektroinštalácie rodinných domov – Elektroinštalácie priemyselných objektov – Elektroinštalácie administratívnych objektov – Montáž kamerových systémov – Montáž bleskozvodov – Odstránenie závad po revízií – Projektovanie elektrických inštalácií budov – Projektovanie NN prípojok – Montáž NN prípojok – Montáž a údržba verejného osvetlenia – Prenájom montážnej plošiny 20m na auto-podvozku